კონტაქტი

მელიქიშვილის #1, თბილისი, 0179

ჟურნალ OK!-ს და ვებ-გვერდის www.okmagazine.ge სარეკლამო სამსახური: